Nieuws

PO-front beraamt vervolgacties voor 2018

De partijen van het PO-front hebben opnieuw een gesprek gehad met minister Arie Slob (Onderwijs). Ondertussen overlegt de PO-Raad met de andere partijen in het PO-front hoe we in 2018 invulling gaan geven aan vervolgacties om de noodzaak van meer investeringen in de sector te blijven benadrukken. De PO-Raad zal hierover begin van het jaar weer een ledenpeiling houden.

Hoewel de gesprekken met minister Slob in een prettige sfeer verlopen, zegt hij geen ruimte te zien voor meer salaris voor het primair onderwijs. De minister heeft wel aan het PO-front gevraagd om een plan te maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk te verminderen en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.

Door het oplopende lerarentekort komt het onderwijs steeds meer in gevaar. Hiervoor moeten de arbeidsvoorwaarden in de sector echt verbeteren. Het PO-front blijft daarom zeggen dat er voor het primair onderwijs een structurele investering van 1,4 miljard euro nodig is voor een eerlijker salaris en lagere werkdruk. Als de opstelling van het kabinet op dit gebied niet verandert, dan wil het PO-front eind januari de acties hervatten.

In de tussentijd nemen de leden van het PO front wel hun verantwoordelijkheid. Er is een begin gemaakt met voorbereidende gesprekken over een nieuwe cao. Werkgevers en werknemers willen daarmee bereiken dat het geld dat extra beschikbaar komt, zo snel mogelijk wordt ingezet voor leraren en teams.

Lees ook: Ruime meerderheid schoolbesturen is voor modernisering cao (alleen voor leden van de PO-Raad met inlog voor mijn.poraad.nl).