Nieuws

PO-front kondigt petitie en prikactie op 27 juni aan

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Dat kondigde PO in actie gisteren aan in Jinek. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Kortom; het is vijf voor twaalf in het primair onderwijs! In het manifest ‘Primair onderwijs verdient meer’ – een initiatief van PO in actie dat onder andere door de PO-Raad is ondertekend – roepen leerkrachten, schoolleiders en –besturen de politiek daarom op om extra geld voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren in het primair onderwijs vast te leggen in een nieuw regeerakkoord.

Petitie

Deze oproep kan op massale steun rekenen binnen de sector, maar ook daar buiten. Want goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. En voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren een vereiste. Om de brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken, hebben de organisaties verenigd in het PO-front nu een petitie gelanceerd. De petitie kan door iedereen binnen en buiten het onderwijs ondertekend worden en zal op dinsdag 27 juni worden aangeboden aan de politiek.

Het tekenen van de petitie en aanmelden voor de overhandigingsbijeenkomst in Den Haag kan via deze website.

Prikactie

Om de boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie. Concreet houdt dit in dat basisschoolleerkrachten die dag later naar school komen. De deuren van de basisscholen in Nederland zullen hierdoor een uur later opengaan dan normaal. Het PO-front roept alle bestuurders en schoolleiders op om deze actie te ondersteunen en met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de prikactie vorm kan krijgen op de scholen.

Meer informatie

Heeft u vragen over wat de voorgenomen prikactie voor uw school(bestuur) betekent? De PO-Raad heeft de belangrijkste vragen op een rij gezet in een handleiding. Bij ontwikkelingen en zodra meer informatie beschikbaar komt, wordt de handleiding steeds zo snel mogelijk aangepast. Daarnaast kunnen leden van de PO-Raad met vragen terecht bij onze Helpdesk.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten