Nieuws

PO-Raad en bonden vragen om verbindend verklaren CAO

De PO-Raad en vakbonden hebben eind december een wijziging van de CAO PO 2016-2017 per 1 januari 2017 gemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij hebben de partijen ook het verzoek ingediend dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard (AVV). Het ministerie heeft toegezegd dat de aanvraag versneld wordt behandeld. Daarmee hopen de sociale partners dat dit in februari geregeld is. We houden u op de hoogte.

De wijziging van de CAO PO 2016-2017 heeft betrekking op de afspraken over de tijdelijke oplossing voor vervangingsproblemen door Wwz. Die afspraken hebben de sociale partners in december gemaakt. Afgesproken is dat tijdelijke contracten die worden aangegaan in de maanden januari, februari en maart 2017 en 2018 voor kortdurende vervanging van ziekteverzuim, niet meetellen voor de ketenregeling. Het aantal contracten voor een vervanger is dus onbeperkt in deze maanden, maar de afzonderlijke contracten moeten wel kortdurende contracten zijn, van maximaal veertien dagen.

Bij het algemeen verbindend verklaren van de CAO wordt deze (inclusief de gemaakte afspraken) ook geldend voor niet-leden van de PO-Raad die wel tot de sector primair onderwijs behoren.