Nieuws

PO-Raad en vakbonden wisselen inzet voor nieuwe cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn begonnen met het uitwisselen van de inzetbrieven. Na het aflopen van de huidige cao per 31 december 2020 kwamen de delegaties van de werkgevers en van de werknemers op donderdag 18 februari bij elkaar voor nieuwe onderhandelingen.

De werkgeversdelegatie van de PO-Raad heeft de inzet voor de onderhandelingen bepaald op basis van goede gesprekken in de Arbeidsvoorwaardencommissie en het Algemeen Bestuur. De delegatie zal proberen tot een akkoord te komen binnen de grenzen die door het Bestuur van de PO-Raad in het mandaat zijn bepaald, nadat zij daarover positief advies kregen van de Arbeidsvoorwaardencommissie. Bij het bereiken van een akkoord hebben de leden het laatste woord. Zij bepalen door een stemming of de PO-Raad een akkoord zal ondertekenen of niet.

Naar aanleiding van de start van de onderhandelingen wil de PO-Raad de komende tijd ook input ophalen bij haar achterban. Binnenkort ontvangen de aangesloten schoolbesturen een ledenpeiling over de ervaringen in de praktijk met de cao.

De inzet van de PO-Raad is gericht op goed werkgeverschap in het primair onderwijs: wat hebben schoolbesturen nodig om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn, een organisatie waar mensen graag werken, waar mensen zich kunnen ontplooien, waar in mogelijkheden wordt gedacht en waar ieders kwaliteiten zo goed mogelijk naar voren komen.

De PO-Raad wil de komende tijd met de vakbonden praten over de punten uit haar inzetbrief: loonontwikkeling in de sector, modernisering van de cao, het loongebouw en de positie van de directeuren daarin, de bovenwettelijke uitkeringen, onkostenvergoedingen, demotie en nog een aantal technische punten.

De vakbonden aan de onderhandelingstafel hebben ieder ook hun eigen inzetbrief gemaakt voor de onderhandelingen. De daarin genoemde onderwerpen vormen naast de inzet van de PO-Raad ook de agenda van de onderhandelingen. Hieronder vind je de vier brieven.

De partijen hebben op donderdag 18 februari hun inzetten uitgewisseld en toegelicht. De komende tijd gaan de inhoudelijke gesprekken verder. Zodra daar iets over te melden is, lees je dat op de website van de PO-Raad of op het ledenportaal voor de aangesloten schoolbesturen.

Downloads

193.68 KB
166.62 KB
161.48 KB
54.67 KB
326.76 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten