Nieuws

PO-Raad heeft CAO PO 2016-2017 opgezegd

De PO-Raad heeft de vakbonden officieel laten weten dat ze de CAO PO 2016-2017 opzegt. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar leidt tot hernieuwd overleg tussen de partijen. De PO-Raad hoopt op constructieve gesprekken over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De CAO PO 2016-2017 heeft een looptijd tot en met 30 september 2017. In de cao is opgenomen dat deze ten minste drie maanden voor het einde van de looptijd opgezegd dient te worden. Zowel de PO-Raad als de vakbonden hebben dat gedaan. De sociale partners gaan de komende tijd onderhandelen over een nieuwe cao. Indien hernieuwd overleg niet direct tot overeenstemming over een nieuwe CAO leidt, dan zal de CAO PO 2016-2017 doorlopen tot uiterlijk 1 oktober 2019.

Downloads

153.97 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten