Nieuws

Primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland staakt

De onderwijsbonden hebben hun leden in Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om woensdag 12 september te staken. In Rotterdam is een grote demonstratie, die loopt van het Wilhelminaplein, via de Erasmusbrug naar Het Park bij de Euromast. In Zeeland en Zuid-Holland zijn registratiepunten voor stakers. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.

Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland sluit het PO-Front de estafettestakingen in heel Nederland af. Een week voor Prinsjesdag willen de partijen van het PO-Front duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair onderwijs. Er is iets aan de werkdruk gedaan en er is geld vrijgemaakt voor salarisverbetering, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht en het lerarentekort loopt verder op.

Scholen slagen er alleen met kunst en vliegwerk in om voor alle klassen bij de start van het schooljaar voldoende mensen te krijgen. Invallers zijn niet te vinden. Uit onderzoek van de PO-Raad bleek voor de vakantie dat het primair onderwijs het nieuwe schooljaar dreigt in te gaan met een tekort van zo’n 1300 leerkrachten. De tekorten hebben een negatief effect op de onderwijskwaliteit. Daarbij groeit de werkdruk voor het personeel en hebben scholen minder tijd en aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat moet anders.