Nieuws

Primair onderwijs krijgt komend schooljaar al uitzondering op ketenregeling

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen komend schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-Raad en de vakbonden hiervoor positief beoordeeld.

Per 1 januari 2020 komt er voor het primair onderwijs een wettelijke uitzondering op de ketenregeling, zodat scholen invalkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere contracten achter elkaar kunnen aanbieden. Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs de ketenbepaling per cao buiten werking stellen. Minister Koolmees heeft dit verzoek nu goedgekeurd per ministeriële regeling (zie: Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega).

Door de uitzondering krijgen schoolbesturen meer ruimte om vervanging goed te organiseren en kunnen in tijden van een lerarentekort alle beschikbare leraren voor de klas zetten.

De PO-Raad en de vakbonden nemen de uitzondering op de wet Wet werk en zekerheid (Wwz) op in de definitieve teksten van de CAO PO 2018. Lees hier meer vragen en antwoorden over het cao-akkoord dat op 2 juli is ondertekend.

Q&A Cao-akkoord CAO PO 2018
419.75 KB