Nieuws

Primair onderwijs staakt op 12 december

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen. Lees hier het persbericht van het PO-front.

De PO-Raad staat achter deze staking en roept schoolbesturen op om de staking te ondersteunen, zodat medewerkers zich volledig vrij voelen om mee te doen.

De meeste scholen hebben op dit moment al geïnventariseerd hoeveel medewerkers op 12 december gaan staken en wat dit betekent voor de lessen. Scholen mogen geen uitzendkrachten of payrollmedewerkers inhuren om personeel te vervangen, dit ondermijnt het recht op staken. Het is eventueel wel toegestaan om eigen personeel te vragen om extra te werken tijdens te staking, of om vervangers in te zetten.

Medewerkers mogen op basis van het stakingsrecht besluiten dat ze het werk volledig onderbreken. Dan hebben ze formeel geen recht op salaris. Elk schoolbestuur bepaalt echter zelf of het al dan niet salaris doorbetaalt tijdens de staking. De PO-Raad geeft hier geen advies over. Voor medewerkers is het belangrijk om te weten of u wel of niet van plan bent salaris in te houden als zij staken. Wij adviseren u om dit vooraf duidelijk aan uw medewerkers te communiceren en daarbij aan te geven op grond van welke inhoudelijke argumenten u tot deze beslissing bent gekomen.

Een woordvoerder van OCW heeft weer bevestigd dat het ministerie geen geld gaat terugvorderen van schoolbesturen die loon doorbetalen aan stakende medewerkers. Dit is in lijn met wat de PO-Raad al eerder heeft gecommuniceerd. Schoolbesturen die loon doorbetalen, hoeven ook niet te registreren wie wel en wie niet hebben gestaakt. Als u wel salaris wilt inhouden, dan moet u op 12 december wel bijhouden welke medewerkers wel en niet staken.

Door de staking zal er op veel scholen opnieuw geen les worden gegeven op 12 december. Dat is echter geen excuus om niet te voldoen aan de minimale onderwijstijd. Leerlingen moeten minimaal 7520 uur les krijgen in 8 lesjaren. De inspectie controleert daarop. Indien leerlingen deze onderwijstijd niet halen, moeten ze op een ander moment extra les krijgen. U kunt daarvoor vervangers inzetten, medewerkers vragen om extra te werken of andere taken laten vervallen. Het is echter niet de bedoeling dat als medewerkers extra lesgeven, zij onbetaald hun stakingsdag inhalen.

In de bijgewerkte handleiding bij de staking vindt u meer informatie voor schoolbesturen over de staking van 12 december.

Downloads

261.19 kB
88.11 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten