Nieuws

Reacties bonden op mislukken cao-overleg

Op hun websites trekken de vakbonden flink van leer over het mislukken van de onderhandelingen. Dat de werkgevers van alles de schuld krijgen is niet verbazend, want gebruikelijk. De PO-Raad wil niet met modder gooien, maar merkt dat er nog vragen zijn. Die vragen wil de PO-Raad beantwoorden.

Feit is dat de Wet werk en zekerheid veel schoolorganisaties voor flinke problemen stelt. Het vervangen van kort en niet voorspelbaar verzuim wordt een stuk moeilijker. Feit is dat de PO-Raad keer op keer ruimte heeft bepleit om de transitie naar een ander vervangingsbeleid mogelijk te maken. Bonden willen graag dat er meer leerkrachten in vaste dienst genomen worden; het liefst willen ze voor alle leerkrachten een vaste baan (baan- en inkomenszekerheid). Dat zouden werkgevers ook wel willen, maar dat is voor vervanging onbetaalbaar. Naast een percentage vaste contracten, vooral voor het voorspelbare verzuim, zal er altijd flexibiliteit nodig zijn.

Op dit moment is onze sector met 93 procent al Nederlands kampioen vaste contracten. Er is bij ons weten geen sector te vinden met meer vaste contracten. Op dit moment is dat percentage zelfs aan het stijgen, want veel schoolbesturen proberen nu al extra mensen aan te nemen om in het constante deel van hun vervangingsvraag te voorzien. Veel schoolbesturen doen dat in samenwerking met collegabesturen (vervangingspool, transfercentrum). Anderen doen dit zelfstandig. Maar het is onbetaalbaar om alle vervangingsvragen met vaste contracten, of grote tijdelijke contracten te vervullen, want ziekte is niet voorspelbaar en niet netjes gespreid door het jaar.

De PO-Raad heeft zich ingezet om de gevolgen van de Wwz voor onze sector te beperken. In overleg achter de schermen met de vakbonden en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgesproken dat we oplossingen zoeken binnen de wet en dat we daarbij alle mogelijkheden benutten. Dat wil zeggen uitbreiding van de ketenbepalingen (van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 48 maanden), min-maxcontracten en nul-urencontracten.

Wij zijn overtuigd dat een goede mix van contractvormen leraren zowel meer inkomens- en werkzekerheid biedt als de vervangingsproblematiek oplost. Het sluitstuk van ons voorstel was de inzet van nul-urencontracten: voor een zeer beperkt deel van de vervangingsbehoefte (ongeveer 2% van de totale werkgelegenheid) en met de garantie voor de leraar dat hij niet 5 dagen bij de telefoon hoeft te zitten. Ook was extra beloning voor de leraren met een nul-urencontract een onderdeel van ons aanbod.

We gingen dan ook optimistisch het cao-overleg in. Gedurende het overleg werd duidelijk dat de vakbonden een tweede agenda hebben. Zij willen hun positie bij schoolbesturen versterken. Zij willen over meer onderwerpen DGO voeren. Nu de werkgevers door de WWZ met de rug tegen de muur staan, zien zij hun kans schoon dit te realiseren. Zo willen zij nul-urencontracten alleen mogelijk maken als individuele schoolbesturen daarover DGO voeren. En ook bij het andere grote dossier van deze cao-onderhandelingen – de introductie van de wettelijke verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag van een werknemer – willen ze bij meer schoolbesturen overleg voeren. Die voorwaarde hebben ze verbonden aan de versoberingen die budget-neutrale invoering van de transitievergoeding mogelijk moet maken.

De PO-Raad vindt dat het overleg op instellingsniveau primair gevoerd wordt tussen de GMR en het schoolbestuur en niet met vakbonden. Alleen bij aanzienlijke collectieve ontslagen horen de bonden een rol te spelen, net zoals in de rest van Nederland. De cao-onderhandelingen zijn afgelopen woensdag afgebroken. De bonden stellen nu in hun berichtgeving dat de PO-Raad de vervangingsvraag alléén met nul-urencontracten wil vervullen. Dat is niet waar.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten