Nieuws

Roostertools voor taken, tijd en verlof vernieuwd

De rekentools die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de afspraken in de CAO PO zijn geüpdatet zodat ze geschikt zijn voor berekeningen over het nieuwe schooljaar. De tools bieden ondersteuning voor schoolbesturen bij het maken van keuzes rondom capaciteit en taken. Tevens geven ze inzicht in de praktische doorberekening van de regels van de CAO naar de situatie van teams en individuele medewerkers. Wanneer de ontwikkelde tools in samenhang worden gebruikt helpen deze bij het inzichtelijk maken en in balans brengen van de taken en taakverdeling binnen het team en bij het berekenen en inplannen van het verlof van individuele medewerkers. 

UPDATE augustus 2019: Volgens de CAO PO 2019-2020 werken scholen vanaf 1-8-19 met het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan kan per school en zelfs per team verschillend zijn. Om die reden kan er geen roostertool meer gemaakt worden welke voor elke school te gebruiken is.

De tools zijn op deze website te vinden in de Toolboxen van Werkgeverszaken. Er is een versie beschikbaar voor niet-leden en een versie voor leden van de PO-Raad met extra toelichtende video’s. Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet u zijn ingelogd op mijn.poraad.nl.

Wat wordt berekend met de tools? Met de ‘Roostertool werkzaamheden en capaciteit in balans’ kunnen de taken van een team worden vergeleken met de beschikbare werktijd die binnen het team aan capaciteit beschikbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met lestijd, tijd voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid, een opslagfactor per groep en de overige taken.

Zijn de teamtaken en de beschikbare capaciteit in balans? Dan kan met het ’Roosterprogramma’ de werktijd en het verlof van de medewerker in de 40-urige werkweek worden ingepland. Uit het Roosterprogramma volgt een individuele verlofkaart waaruit duidelijk wordt hoeveel en welk soort verlof de medewerker heeft genoten gedurende het jaar.