Nieuws

Schoolbesturen kunnen zich tot en met 31 oktober inschrijven voor raamcontract met WWplus

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen zich nog tot en met 31 oktober inschrijven voor het raamcontract van de PO-Raad met WWplus. Dit garandeert een goede en continue uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. Als jouw schoolbestuur hierover geen informatie heeft ontvangen, kun je contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

In de cao voor het primair onderwijs is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO en ZAPO. Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering daarvan gedecentraliseerd. Schoolbesturen ontvangen het geld daarvoor in de lumpsum en zijn zelf verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van de uitvoering van de regelingen. Je kunt daarbij gebruik maken van het raamcontract met WWplus.

Als je geen gebruik wil maken van het raamcontract, moet je zelf zorgen voor de uitvoering van de regelingen. Je moet dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daarom om gebruik te maken van het raamcontract.

Schoolbesturen die zich wel hebben aangemeld voor het raamcontract, maar daar volgend jaar geen gebruik meer van willen maken, kunnen hun inschrijving voor 1 december 2019 schriftelijk opzeggen.

Lees ook: Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen