Nieuws

Schoolbesturen kunnen zich vinden in de lijn van deeltekst nieuwe cao

Leden van de PO-Raad hebben in het algemeen positief gereageerd op eerste conceptafspraken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De schoolbesturen konden zich in een internetpeiling uitspreken over het thema ’Tijd & werkverdeling’ (formatiebeleidsplan van de organisatie en de werkverdeling binnen de school).

Ruim 30% van de aangesloten schoolbesturen (292 leden) heeft gereageerd op de ledenpeiling van de PO-Raad. De respondenten vormen een representatieve afspiegeling van de achterban van de sectororganisatie. Het bestuur van de PO-Raad bedankt alle leden die de peiling hebben ingevuld en daarmee een goed beeld hebben gegeven van de mening van de schoolbesturen. Daarnaast zijn veel vragen en opmerkingen van leden naar voren gekomen op verschillende regio-bijeenkomsten van de PO-Raad. De inzet is om het basis en overlegmodel te vervangen voor één eenvoudig model met een grote rol voor het team en minder dwingende voorschriften in de cao.

Gemiddeld kan ruim 70% van de respondenten zich vinden in de conceptafspraken. De belangrijkste zorgen van de schoolbesturen liggen bij professionaliteit van de teams en de positie van de schoolleider. Heeft de schoolleider voldoende doorzettingsmacht en is diens positie helder en logisch? Een belangrijk aandachtspunt bij de gesprekken is de balans tussen enerzijds de professionele ruimte van de teams en anderzijds de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Ook staat de verhouding tussen de zeggenschap van het team en de medezeggenschap ter discussie. Schoolbesturen geven verder aan voorbeelden en tijd, ruimte en misschien formats nodig te hebben om de afspraken uit te voeren.

De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad heeft de vragen en opmerkingen van de achterban meegenomen naar het cao-overleg met de vakbonden. De gesprekken verlopen in goede sfeer en de verwachting is dat de partijen voor de zomer tot een akkoord komen. Het door het kabinet vrijgemaakte geld (270 miljoen) komt daarmee zo snel mogelijk bij de leraren terecht.

Leden van de PO-Raad kunnen op mijn.poraad.nl de volledige uitkomsten van de peiling lezen. Daar vinden ze ook de laatste informatie, zodra er meer te melden is over de voortgang van de onderhandelingen.