Nieuws

Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met de CAO PO 2016-2017. 87 Procent van de leden was positief. Als de achterbannen van de vakbonden ook instemmen met het akkoord, wordt de nieuwe CAO definitief van kracht. Dit zal eind van deze week duidelijk worden.

Vicevoorzitter Simone Walvisch: ,,We zijn blij dat het overgrote deel van de leden heeft ingestemd met het akkoord, mede gezien het moeilijke proces van onderhandelen dat eraan voorafging. Het percentage leden dat heeft gestemd, is vergelijkbaar met de vorige keer. We hebben vorige week de termijn met een halve week verlengd, omdat er nog veel vragen leefden en we het belangrijk vinden dat de leden goed geïnformeerd kunnen stemmen.”

Het bestuur van de PO-Raad heeft de afgelopen weken verschillende leden gesproken en heeft naast waardering voor het akkoord, ook veel aarzelingen opgehaald bij de afspraken in het akkoord. Dat gaat over de betaalbaarheid, over het feit dat er weer nieuwe regels zijn bij gekomen en over het verschil openbaar-bijzonder onderwijs. Over de betaalbaarheid hebben we nadere informatie gegeven.

Over de verwachting dat deze cao de gewenste moderniseringsslag zou bieden: dit akkoord was vooral bedoeld om de Wet Werk en zekerheid te vertalen naar het primair onderwijs. Dat wordt over een jaar geëvalueerd. We zijn benieuwd naar de ervaringen van de schoolbesturen met de afspraken die zijn gemaakt.

,,De komende tijd gaan we binnen de vereniging met elkaar in gesprek over hoe we nu verder gaan”, aldus vicevoorzitter Walvisch. ,,Hoe komen we naar een modernere cao die past bij de ontwikkeling van de sector?”

De cijfers

De PO-Raad kent 872 stemgerechtigde schoolbesturen. Ruim 60% (62,4%) van de leden heeft uiteindelijk een stem uitgebracht.

Aantal leden    
Totaal aantal leden 872  
Totaal aantal gestemd 544  
Totaal aantal niet gestemd 328  
     
Aantal leden voor 472 86,8%
Aantal leden tegen 72 13,2%
Gewogen stemmen*    
Totaal stemmen 14.989  
Uitgebrachte stemmen 11.905  
Niet uitgebrachte stemmen 3.084  
     
Aantal stemmen voor 10.658 89,5%
Aantal stemmen tegen 1.247 10,5%

* Op basis van leerlingenaantal, meting 1 oktober 2015


Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is dus ruimschoots het geval. 

De PO-Raad verwacht de uitslag van de ledenraadpleging van de vakbonden eind deze week. Daarna wordt de CAO definitief en gaan we de informatie zo snel mogelijk verwerken op de website van de PO-Raad. Leden van de PO-Raad die vragen hebben over de CAO, kunnen terecht bij de Helpdesk.

Voor meer informatie over het onderhandelaarsakkoord kunt u ook terecht op Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016 - 2017