Nieuws

Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maken donderdag 28 juni ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt daardoor maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers op 1 september van kracht.

Meer dan twee derde van de leden van de PO-Raad heeft de afgelopen weken gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Wat fijn dat zoveel schoolbesturen uit onze achterban hun stem laten horen. Dat vind ik goed nieuws. Daarnaast ben ik natuurlijk blij dat het akkoord is aangenomen. We hebben echter ook bezwaren tegen deze cao gehoord. Zowel van vóór- als tegenstemmers. Die nemen we natuurlijk mee in het vervolgtraject.’’ De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2019.

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5%. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3% en 9,5% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner. Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.

De cijfers

De PO-Raad kent 871 stemgerechtigde schoolbesturen. Ruim twee derde van de leden heeft een stem uitgebracht:

Totaal aantal leden                         871      

Totaal aantal gestemd                    586       (67,4%)

Aantal leden voor                           516       (88,1%)

Aantal leden tegen                         70         (11,9%)

Totaal aantal gewogen stemmen     14.959   (op basis van leerlingenaantal)

Uitgebrachte gewogen stemmen     11.877   (79,4%)

Aantal gewogen stemmen voor       10.776   (90,7%)

Aantal gewogen stemmen tegen     1.101     (9,3%)

Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is dus ruimschoots het geval.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten