Nieuws

Schoolbesturen stemmen in met verlenging cao primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de cao voor het primair onderwijs 2019-2020. Meer dan 97 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen weken over het akkoord hebben gestemd, is positief.

De achterban van de PO-Raad kon van dinsdag 3 november tot en met donderdag 12 november zijn stem uitbrengen. Bijna twee derde van de aangesloten schoolbesturen heeft in die periode zijn stem laten horen. Daarmee is ruim 70 procent van de (gewogen) stemmen uitgebracht.  De vakbonden maken op korte termijn bekend of hun achterbannen eveneens instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Daarna wordt het akkoord definitief verlengd tot en met 31 december 2020.

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs eenmalig een extra toelage.  Voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn de afspraken vastgelegd voor een arbeidsmarkttoelage en de partijen hebben de afspraken bevestigd rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Lees ook: PO-Raad en vakbonden verlengen cao voor primair onderwijs met 2 maanden

Leden van de PO-Raad vinden meer achtergrondinformatie op: Achtergrondinformatie over verlengde cao voor primair onderwijs. Met aanvullende vragen kunnen zij ook terecht bij de Juridische Helpdesk.

Binnenkort wordt de informatie op de website van de PO-Raad verder bijgewerkt op basis van de afspraken uit het akkoord.

Aangesloten bij PO-Raad

Totaal gestemd

Ingestemd met akkoord

Niet ingestemd met akkoord

Aantal schoolbesturen

834

541

528

13

Percentage schoolbesturen

64,9%

97,6%

2,4%

Aantal gewogen stemmen

14.885

11.027

10.697

330

Percentage stemmen

74,1%

97,0%

3,0%