Nieuws

Schoolbesturen stemmen massaal in met cao-akkoord primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Ruim 96 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen weken over het akkoord hebben gestemd, is positief. Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de partijen het definitieve akkoord voor de CAO PO 2019-2020.

De achterban van de PO-Raad kon tussen maandag 16 december en donderdag 9 januari zijn stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord dat de partijen op 11 december sloten. Ruim 80 procent van de (gewogen) stemmen is in die periode uitgebracht. Meer dan 600 aangesloten schoolbesturen hebben hun stem laten horen.

De vakbonden hadden al eerder aangegeven dat hun achterbannen instemmen met het onderhandelaarsakkoord, zodat het akkoord definitief is. Kijk hier voor meer informatie over het akkoord of kijk op het prikbord over het cao-akkoord (alleen voor leden) voor meer achtergrondinformatie. Binnenkort wordt de informatie op de website van de PO-Raad verder bijgewerkt op basis van de afspraken uit het akkoord. Leden van de PO-Raad kunnen met hun vragen ook terecht bij de Helpdesk (helpdesk@poraad.nl).

Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de sociale partners het definitieve cao-akkoord op De Stuifheuvel, een school voor speciaal basisonderwijs in Zeist.

Op de foto vooraan de ondertekenaars (vlnr): Jan de Vries (CNV Onderwijs), Eugenie Stolk (AOb), Paul van Lent (AVS), Rinda den Besten (PO-Raad) en Jilles Veenstra (FvOv). Daarachter (vlnr): Petra van Haren (AVS), Anton Bodegraven (AOb), Mieke Hogenes (ondersteuning cao-tafel), Hans de Jong (CNV Onderwijs), Nicole van Son (lid delegatie PO-Raad), Edwin van Bokhoven (eerste onderhandelaar PO-Raad), Jos Rijk (lid delegatie PO-Raad), Loes Sluiter (onderhandelaar PO-Raad), Marriëte Hamer (bemiddelaar), Harry van Soest (AVS), Joop Witteveen (CNV Onderwijs), Wilco Brinkman (ondersteuning bemiddelaar) en Sandra Roelofsen (FvOv).

De cijfers

Totaal aantal leden: 860
Aantal gestemd: 619 (72,0%)

Totaal aantal gewogen stemmen: 14.986
(op basis van het leerlingenaantal van elk schoolbestuur)
Aantal uitgebrachte stemmen: 12.122 (80,9%)

  VOOR TEGEN
Stem (aantal leden) 588 31
Percentage 95,0% 5,0%
Gewogen stem 12.122 469
Gewogen percentage 96,1% 3,9%

Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen vóór het akkoord is. Dit is dus ruimschoots het geval.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten