Nieuws

Schoolbesturen steunen doel van acties PO-front nog steeds

Schoolbesturen in het primair onderwijs staan nog steeds achter het doel van acties van het PO-front. Daarnaast gaat de PO-Raad door om ook op andere manieren aandacht te vragen voor de slechte financiële situatie van het primair onderwijs.

De meeste schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad zien duidelijk de noodzaak van verdere acties binnen het primair onderwijs. De sector heeft een grote achterstand, waardoor het onderwijs voor de leerlingen steeds verder onder druk komt te staan. Te weinig mensen kiezen voor het beroep van leraar in het primair onderwijs, omdat het salaris relatief laag is en de werkdruk hoog. De sector staat financieel onder hoge druk, ook na de toezeggingen van het kabinet. Die zijn niet voldoende om voldoende leraren voor de klas te krijgen en de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.

Veel schoolbesturen geven in een ledenpeiling van de PO-Raad aan dat ze het jammer vinden dat ouders last hebben van een staking. De PO-Raad gaat daarom met haar leden ook op zoek naar alternatieve manieren om aandacht te vragen voor de noodzaak van extra investeringen in het primair onderwijs.

Lees ook: Steun voor doel van acties PO-front (alleen voor leden van de PO-Raad met een inlog voor mijn.poraad.nl).