Nieuws

Schoolbesturen steunen lerarenstaking

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is ingevuld.

De PO-Raad roept schoolbesturen op om medewerkers die deel willen nemen aan de staking op 5 oktober te steunen. Daarnaast krijgen de schoolbesturen het advies om de ouders en leerlingen goed te informeren over de stakingsdag en over de mogelijkheden tot opvang van de leerlingen.

Ruim 84% van de respondenten van de ledenpeiling van de PO-Raad wil de acties van de leraren in een of andere vorm steunen en 60% spreekt direct zijn steun uit voor het doel van de lerarenactie. Eenzelfde percentage wil graag dat de sector eensgezind optrekt in relatie tot de staking. 10% van de schoolbesturen zegt in principe een staking af te wijzen.

Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober. Met die actie wil het PO-front – waarin vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. 

Update

Op 12 september heeft het PO-front een zogenaamde ultimatumbrief aan de partijen in de Tweede Kamer gestuurd. De partijen moeten voor vrijdag 29 september een schriftelijke toezegging doen op de volgende punten:

  • Verhoging van de bekostiging van het personeelsbudget van scholen. Dit budget moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen geïnvesteerd kan worden en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk maakt;
  • Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. 

Indien het PO-front voor 29 september a.s. om 10.00 uur geen schriftelijke toezeggingen heeft ontvangen, zien de vakbonden zich genoodzaakt om hun collectieve acties voort te zetten. Deze acties zullen worden opgestart met de oproep tot een landelijke staking op 5 oktober. Deze staking zal separaat worden aangekondigd. De andere partijen in het PO-front ondersteunen deze staking.

Downloads

244.09 kB
340.32 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten