Nieuws

Sociale partners primair onderwijs besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen

De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Vakbonden en PO-Raad kwamen gistermiddag bij elkaar om te bespreken hoe er ondanks de afgebroken onderhandelingen zo snel mogelijk een nieuwe cao voor het primair onderwijs kan worden gesloten. Bij dat overleg is besloten dat er een bemiddelaar moest worden gezocht die de onderhandelingen uit de impasse kan halen. Vanmorgen stemde Hans Borstlap in met die rol.

Afgelopen woensdag (30 maart) werden de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gestaakt. Met name de verschillen in inzicht op het punt van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bleken op dat moment onoverbrugbaar.