Nieuws

Sociale partners willen onderzoek naar urennorm primair onderwijs

Welke kansen biedt verlaging van de wettelijke urennorm? Wat zijn de effecten voor de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs? De bonden en de PO-Raad hebben minister Arie Slob van Onderwijs een brief gestuurd om hierover het gesprek te voeren. Het doel is dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs.

De vakbonden en PO-Raad spraken tijdens cao-onderhandelingen af om de verlaging van de urennorm en de effecten daarvan onder de loep te nemen. In Nederland staan leraren in vergelijking met andere landen veel lesuren voor de klas. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel. Maar de partijen hebben als nadrukkelijk uitgangspunt benoemd dat het verlagen van de wettelijke urennorm te allen tijde vanuit het perspectief van de kwaliteit van het onderwijs moet worden bezien.

Alle scholen moeten zich in Nederland aan het vastgestelde aantal uren houden. Leerlingen moeten minimaal 7520 uur onderwijs krijgen van groep 1 tot en met groep 8 op de basisschool of in het speciaal onderwijs. In het onderzoek moet bekeken worden wat het verschil is tussen de urennorm in Nederland en die in andere landen. Is een verlaging mogelijk en welke effecten heeft dit? De partijen willen graag met het ministerie in gesprek om gezamenlijk na te denken over de opzet van het onderzoek.

Lees hier de volledige brief aan de minister. Daarin staan de voorgestelde onderzoeksvragen verder uitgewerkt.

Downloads

170.14 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten