Nieuws

Tekst van verlengde cao primair onderwijs beschikbaar

PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs verlengd tot en met 31 december 2020. De integrale tekst van de verlengde cao is beschikbaar. Hier vind je de volledige tekst van deze cao.

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs eenmalig een extra toelage. Voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn de afspraken vastgelegd voor een arbeidsmarkttoelage en de partijen hebben de afspraken bevestigd rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Lees ook: Schoolbesturen stemmen in met verlenging cao primair onderwijs en PO-Raad en vakbonden verlengen cao voor primair onderwijs met 2 maanden

Leden van de PO-Raad vinden meer achtergrondinformatie op: Achtergrondinformatie over verlengde cao voor primair onderwijs. Met aanvullende vragen kunnen zij ook terecht bij de Juridische Helpdesk.