Nieuws

Teksten nieuwe cao beschikbaar

De teksten voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn gereed. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten. De betrokken medewerkers van de sociale partners hebben de afgelopen periode hard gewerkt, zodat de teksten nu beschikbaar zijn.

De afspraken uit de CAO PO 2018-2019 gelden vanaf 1 augustus. De cao loopt tot 1 maart 2019.

Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen volgens de cao op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. Daarnaast krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.

Aangezien de generieke loonsverhoging van 2,5% op 1 september ingaat, krijgen alle medewerkers die tussen 1 januari en 1 september in dienst waren, in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren krijgen daarnaast ook nog een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.

CAO PO 2018-2019 definitieve tekst
3.59 MB