Nieuws

Tweede Kamer vraagt aandacht van kabinet voor loonruimte

Leden van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hebben het kabinet gevraagd om toe te zien dat er geen enkele leraar wordt ontslagen als gevolg van een eventuele stijging van de pensioenpremie.  De aanwezige Kamerleden refereerden daarbij naar de brief van de PO-Raad en de andere sociale partners in het onderwijs van 20 oktober j.l.. De Kamerleden hebben aangekondigd dat ze de ontwikkelingen rond het loonruimteakkoord nauwlettend blijven volgen.

De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft donderdag 29 oktober gesproken met minister Plasterk over de loonruimte voor de publieke sector. Aanleiding is het loonruimteakkord van 10 juli 2015. Daarin hebben de betrokken ministers, de overheidswerkgevers, waaronder de PO-Raad, en verschillende vakcentrales voor overheidspersoneel onder meer afgesproken dat medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging krijgen van 5,05 % en dat de pensioenregeling bij ABP wordt aangepast.

De afspraken van het loonruimteakkoord worden onder andere bekostigd uit een daling van de pensioenpremie. Het tegenovergestelde dreigt echter: een premieverhoging. De (hoge)scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben in dat geval onvoldoende arbeidsvoorwaardelijke ruimte om deze premiestijging te financieren. Waardoor de sociale partners in het onderwijs voor zeer grote problemen komen te staan. De partners doen daarom in hun brief een dringende oproep aan het kabinet om de kosten van ee premiestijging op zich te nemen. Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk, zo benadrukken de partijen.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft geen toezeggingen gedaan, maar verwezen naar de inhoudelijke minister van OCW, Jet Bussemakers.