Nieuws

Uiterlijk 7 februari: invullen voorbereiding evaluatie cao’s

Schoolbesturen kunnen tot en met dinsdag 7 februari de korte vragenlijst ter voorbereiding op de evaluatie van de cao’s 2014-2015 en 2016-2017 invullen. Vorige week ontvingen de schoolbesturen daarvoor een mail met een link naar de vragenlijst.

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben afgesproken enkele afspraken uit de cao’s 2014-2015 en 2016-2017 te evalueren. De sociale partners willen onderzoeken in hoeverre de beoogde effecten van de CAO-afspraken kunnen worden behaald en of er nog andere zaken zijn waar ze rekening mee moeten houden in het vervolg-proces. Om de evaluatie goed te kunnen doen, hebben ze medewerking van de schoolbesturen gevraagd voor een korte inventarisatie (vooruitlopend op het inhoudelijke onderzoek).

De inventarisatie en de volledige evaluatie worden uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u een bericht sturen naar Yannick Lataster van AEF (y.lataster@aef.nl).