Nieuws

Vakbonden bevestigen tweedaagse staking op 30 en 31 januari 2020

De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de landelijke staking ontvangen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Overheid en Leraren in Actie en van CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden te informeren over de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties. Schoolbesturen vinden in een handreiking informatie over alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking. 

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen onrechtmatige sancties van de werkgever vanwege hun deelname aan de collectieve acties.

Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met de Helpdesk met verdere vragen over de actie.

Downloads

112.82 kB
236.36 kB
PDF, 2.37 MB
910.76 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten