Nieuws

Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen. In de inzetbrief van de PO-Raad ligt de focus op een moderne cao die ruimte biedt aan leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen.

De CAO PO 2018-2019 loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners gaan daarom het gesprek aan over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Voor leraren is met de CAO PO 2018-2019 een belangrijke stap gezet naar een eerlijk en rechtvaardig salaris, mede door de extra loonruimte van 270 miljoen die minister Slob investeerde in de verhoging van lerarensalarissen. Sociale partners hebben afgesproken tijdens deze cao-onderhandelingen te onderzoeken of de functiebeschrijvingen van ondersteuners nog actueel zijn en te kijken naar de positie en beloning van schoolleiders.

Inzetbrief PO-Raad

Deze cao-onderhandelingen zet de PO-Raad in op een moderne cao, die begrijpelijk en uitvoerbaar is. De cao moet ruimte bieden aan leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen.

De focus ligt daarin op:

·       Verdere stappen naar een nieuw, transparant en overzichtelijk loongebouw dat carrièremogelijkheden biedt, ontwikkeling beloont en waaronder alle medewerkers in het primair onderwijs vallen.

·       Primaire arbeidsvoorwaarden – en dan vooral salaris – zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de sector, zeker met het oog op het lerarentekort. De cao moet echter wel betaalbaar zijn voor schoolbesturen. Daarom streven we naar een loonsverhoging die passend is bij de financiële mogelijkheden en in lijn is met relevante andere sectoren.

·       Een dunnere cao met minder regels die uitgaat van vertrouwen en de professionele ruimte van schoolteams. Ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en kaders om verantwoording af te leggen. Schoolbesturen die vertrouwen hebben in de schoolteams en leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die vertrouwen hebben in hun schoolbestuur.

De PO-Raad kijkt uit naar constructieve gesprekken met de vakbonden. De afgelopen twee jaar hebben de sociale partners in goed vertrouwen gewerkt aan gezamenlijke doelen en belangen. Tijdens de cao-onderhandelingen gaan we zoveel mogelijk uit van gemeenschappelijke wensen en belangen: goed onderwijs voor alle kinderen.

Lees de inzetbrief van de PO-Raad hier.

De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt namens de schoolbesturen met de werknemersorganisaties over de CAO PO. Hier lees je meer over de onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten