Nieuws

Vakbonden houden actieweek ‘Investeer in onderwijs’

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart zijn er door heel Nederland acties in alle onderwijssectoren. De vakbonden roepen hun leden op om actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.

De hele week worden er in het hele land lokale acties georganiseerd. De actieweek begon met een lawaai en applaus-moment. Dat kan met veel lawaai op schoolpleinen, maar ook door ouders, leerlingen of studenten te vragen om voor het personeel een applausmoment te organiseren. Een aantal universiteiten heeft deze week een complimentenmuur voor docenten.

Schoolleiders voeren op 15 maart actie in Nieuwegein. De AVS heeft aangekondigd dat zij bij elkaar komen tijdens het jaarlijkse congres van de vereniging van schoolleiders. Daarmee vragen ze aandacht voor het steeds verder oplopende tekort aan schoolleiders en voeren actie voor meer geld voor het funderend onderwijs.

Het programma van de landelijke staking op het Malieveld op 15 maart begint om 12.00 uur. De vakbonden AOb, FNV en FvOv hebben de staking van 15 maart officieel aangekondigd. Schoolbesturen vinden in een handleiding informatie over alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

De vakbonden zijn in de aanloop naar de landelijke onderwijsstaking een petitie gestart. Ze vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor de verbetering van salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. In de petitie stellen de vakbonden de volgende eisen:

  • Primair onderwijs: Dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs, functies van onderwijsondersteuners moeten opnieuw worden gewaardeerd.
  • Voortgezet onderwijs: Meer carrièreperspectief, docenten moeten in een LC-salarisschaal kunnen komen. Terugbrengen van de lesweek tot 20 lesuren.
  • Middelbaar beroepsonderwijs: Voor iedere mbo-docent moet een lerarenschaal op niveau van LC bereikbaar zijn, en er moet meer ruimte komen voor schaal LD voor leraren die worden ingezet in het lesgeven. Meer carrièremogelijkheden voor onderwijsondersteuners en instructeurs.
  • Hoger beroepsonderwijs: Minimaal salarisschaal 11 voor docenten, in plaats van schaal 10 nu, en een snellere salarisstijging voor ondersteuners.
  • Wetenschappelijk onderwijs: Schrappen van geplande bezuinigingen en minder volle collegezalen.