Nieuws

Vakbonden kondigen officieel de actie op 5 oktober aan

De PO-Raad heeft vandaag een formele aankondiging van de collectieve actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV Connectief, FvOv en FNV. De bonden roepen hun leden daarmee officieel op tot een staking gedurende een dag op donderdag 5 oktober a.s..

De PO-Raad is verzocht haar leden op de hoogte stellen van deze aankondiging en hen te verzoeken om de ouders tijdig in te lichten.

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad vandaag heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever.

Voor meer informatie over de actie, die ook door de PO-Raad wordt ondersteund, kunt u kijken op deze pagina

Officiële aankondiging collectieve actie op 5 oktober
1.19 MB