Nieuws

Vakbonden kondigen staking aan en merken het werk van stakers aan als besmet werk

De onderwijsvakbonden roepen hun leden in het primair onderwijs op tot een staking gedurende een dag op dinsdag 12 december a.s.. Dat hebben AOb, CNV Connectief, FNV en FvOv formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad. Verder hebben de vakbonden aangegeven dat zij het werk van stakende medewerkers aanmerken als besmet werk.

De PO-Raad heeft donderdag 7 december de formele aankondiging van de collectieve actie op dinsdag 12 december ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV Connectief, FNV en FvOv. De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden op de hoogte stellen van deze aankondiging en hen te verzoeken om de ouders tijdig in te lichten. Leden van PO-Raad kunnen daarbij eventueel gebruik maken van een nieuwe, actuele versie van een voorbeeldbrief voor ouders via mijn.poraad.nl.

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad  heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever.

Besmet werk

De vakbonden hebben de werkzaamheden die normaal worden verricht door stakers, aangemerkt als besmet werk. Zij hebben hun leden opgeroepen om dit werk niet uit te voeren. Dit betekent dat werkwillige medewerkers die weigeren het werk van stakende collega’s over te nemen daartoe het recht hebben. 

Schoolbesturen mogen werkwillige medewerkers vragen om het werk van stakende collega’s over te nemen, maar werkwillige medewerkers kunnen hier niet toe worden verplicht. Een weigering tot uitvoering van dit werk mag voor de medewerker geen negatieve consequenties hebben. 

Tevens is het verboden uitzend- of payrollkrachten in te zetten ter vervanging van stakende medewerkers.

Meer informatie

Meer informatie over de actie van dinsdag 12 december vindt u in:

Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad voor vragen over de actie.

Downloads

519.43 KB
493.78 KB
224.18 KB