Nieuws

Vakbonden kondigen staking van 15 maart officieel aan

Drie onderwijsvakbonden roepen hun leden werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten in het hele land op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd.

De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de landelijke staking van 15 maart ontvangen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Onderwijs en Onderzoek en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Tevens roepen de onderwijsvakbonden hun leden op om in de week van 11 maart tot en met 14 maart 2019 andere soorten van collectieve acties te houden.

De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden te informeren over de gevolgen van de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties. Schoolbesturen vinden in een handleiding informatie over alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking. 

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen onrechtmatige sancties van de werkgever vanwege hun deelname aan de collectieve acties.

Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk met vragen over de actie.

Links & downloads

Aankondiging colectieve actie 15 maart
700.24 KB
Ultimatumbrief vakbonden aan kabinet
2.16 MB