Nieuws

Vakbonden organiseren pensioenactie op 29 mei

Op woensdag 29 mei voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van personeelsleden aan regionale protestbijeenkomsten mogelijk te maken.

De PO-Raad laat het aan individuele schoolbesturen zelf om te bepalen of ze de pensioenactie ondersteunen en hoe ze hier mee omgaan. Aangezien de onderwijsvakbonden geen staking uitroepen, kunnen medewerkers niet het werk neerleggen. De bonden vragen aan de schoolbesturen om de werknemer te laten gaan als het mogelijk is of als het werk op een ander moment uitgevoerd kan worden. Scholen worden echter niet geacht zich in allerlei bochten te wringen of om leerlingen naar huis te sturen.

De gezamenlijke vakcentrales organiseren op 29 mei een nieuwe landelijke pensioenactie. In verschillende sectoren worden de medewerkers opgeroepen om te staken, maar de onderwijsvakbonden hebben daar niet voor gekozen. Verder worden alle werknemers gevraagd om tussen 11.00 uur en 13.00 uur naar een van de bijeenkomsten te komen. De bonden organiseren deze in Groningen, Arnhem, Eindhoven en Den Haag. (zie bericht FNV-bonden of bericht CNV-bonden)

Met de actie stellen de vakbonden de volgende eisen aan het kabinet:

  • De AOW-leeftijd blijft voorlopig op 66 jaar; 
  • De boete op eerder stoppen met werken (RVU-boete) wordt afgeschaft;
  • Er komt een nieuw pensioenstelsel voor alle werkenden, dus ook voor zzp-ers;
  • Het nieuwe pensioenstelsel maakt het mogelijk dat pensioenen eindelijk geïndexeerd kunnen worden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten