Nieuws

Veel schoolbesturen steunen de doelen van de onderwijsstaking

Een paginagrote advertentie in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad (zie onderaan dit bericht) geeft een duidelijke boodschap aan het kabinet: 'Investeren in de toekomst is duurzaam investeren in onderwijs'. Ongeveer veertig schoolbesturen uit Noord-Brabant hebben deze advertentie geplaatst om aan te geven dat zij de staking van woensdag 6 november ondersteunen. Er zijn meer schoolbesturen die de staking aangrijpen om hun zorgen over het funderend onderwijs kenbaar te maken.

Hierbij een greep uit de acties van schoolbesturen rond de onderwijsstaking van woensdag 6 november.

Utrechtse schoolbesturen hadden al eerder aangegeven dat ze solidair zijn met de onderwijsstaking. In een persbericht schrijven ze: 'De besturen willen dat er structureel wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Het bieden van een langetermijnperspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. Er wordt namelijk heel hard gewerkt om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat vraagt erkenning.' Om een duidelijk signaal af te geven dat de Utrechtse schoolbesturen nog steeds achter de doelen van de staking staan, ondersteunen ze de staking op een aantal manieren. De stakende medewerkers worden dit keer niet geregistreerd en de besturen komen langs op een paar scholen om met elkaar te praten over de actie. De Utrechtse schoolbesturen van KSU, NUOVO Scholengroep, SPO Utrecht, Prof. Fritz Redlschool, SOZKO en Stichting PCOU Willibrord houden daarnaast op 6 november een persconferentie om hun steun te onderstrepen.

Bestuurlijk statement

Ondertussen hebben 125 schoolbesturen op LinkedIn een bestuurlijk statement ondertekend. In het statement, een initiatief van Jeroen Goes (Fluvium Openbaar Onderwijs) en Mark Jager (SKOVV), geven de bestuurders aan dat ze de collega's in de scholen steunen en achter de actie van 6 november staan. Ze maken zich sterk voor structurele oplossingen, toereikendheid van financiële middelen, het dichten van de salariskloof, duurzame politieke verbintenis en maximale samenwerking.

Manifest speciaal onderwijs

De schoolbesturen uit het speciaal onderwijs hebben gezamenlijk op 6 november een paginagrootte advertentie gezet in de Volkskrant, waarin melding gemaakt wordt dat ook het speciaal onderwijs zich zorgen maakt over het tekort aan structureel geld om de kwaliteit van het onderwijs op een verantwoord peil te kunnen houden. Op initiatief van De Onderwijsspecialisten, één van onze grotere schoolbesturen in het speciaal onderwijs, heeft het bestuur van het Landelijk Expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), de schoolbesturen gevraagd om de actie te ondersteunen. In de advertentie (zie hieronder) is te zien dat dit massaal is gebeurd.

Veel schoolbesturen hebben aan hun achterban aangegeven dat ze de doelen van de staking op 6 november steunen, ook al is er een convenant gesloten met minister Slob. Met het convenant komen incidentele middelen mee, die weliswaar een mooi gebaar zijn, maar geen structurele oplossing bieden voor de structurele problemen in het  primair en voortgezet onderwijs. Veel schoolbesturen onderschrijven nadrukkelijk deze opvatting.

De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en Leraren in Actie hebben de staking in het primair en voortgezet onderwijs bevestigd. De bonden eisen van het kabinet dat er structureel geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!