Nieuws

Verlofberekening korte contracten

De PO-Raad krijgt veel vragen van schoolbesturen over de berekening van werktijd, salaris en verlof bij korte contracten – zeg maar contracten korter dan een maand. Veel schoolbesturen willen weten hoe de werktijdfactor, de werktijd, de lestijd en het verlof worden berekend. In bijgaande handreiking (die is afgestemd met de vakbonden) staat hoe met deze korte contracten wordt omgegaan. Tevens bevat de handreiking informatie over de afloop van een langer contract halverwege een maand (de zogenaamde gebrokenmaandberekening).

Leden van de PO-Raad kunnen met verdere vragen terecht bij de Helpdesk

Links & downloads

Verlofberekening korte contracten
395.45 KB