Nieuws

Voorbeeldbrief over loonruimteakkoord voor leden PO-Raad

Vlak voor de zomervakantie hebben overheid, overheidswerkgeversorganisaties (inclusief onderwijs) en drie van de vier grote vakcentrales voor overheidspersoneel een loonruimteakkoord afgesloten. Om de medewerkers van scholen te informeren over de gemaakte afspraken, heeft de PO-Raad een voorbeeldbrief gemaakt voor haar leden. Leden kunnen de voorbeeldbrief downloaden vanuit Mijn PO-Raad, het besloten deel van de website, en aanpassen voor hun eigen organisatie.

Na het inloggen in Mijn PO-Raad is de voorbeeldbrief met een korte toelichting hier te vinden of kan een verwijzing worden gevonden in de kolom Aanbevolen. Na inloggen, is een rechtstreekse link naar de voorbeeldbrief ook zichtbaar als relevant bestand naast dit bericht.

Aangesloten schoolbesturen die nog geen account hebt voor Mijn PO-Raad, kunnen dit aanvragen via: https://www.poraad.nl/gebruiker/registreren. Hebt u wel een account, maar geen wachtwoord, kies dan voor https://www.poraad.nl/gebruiker/wachtwoord.