Nieuws

Voorbeeldbrief over loonruimteakkoord voor leden PO-Raad

Vlak voor de zomervakantie hebben overheid, overheidswerkgeversorganisaties (inclusief onderwijs) en drie van de vier grote vakcentrales voor overheidspersoneel een loonruimteakkoord afgesloten. Om de medewerkers van scholen te informeren over de gemaakte afspraken, heeft de PO-Raad een voorbeeldbrief gemaakt voor haar leden. Leden kunnen de voorbeeldbrief downloaden vanuit Mijn PO-Raad, het besloten deel van de website, en aanpassen voor hun eigen organisatie.

Na het inloggen in Mijn PO-Raad is de voorbeeldbrief met een korte toelichting hier te vinden of kan een verwijzing worden gevonden in de kolom Aanbevolen. Na inloggen, is een rechtstreekse link naar de voorbeeldbrief ook zichtbaar als relevant bestand naast dit bericht.

Aangesloten schoolbesturen die nog geen account hebt voor Mijn PO-Raad, kunnen dit aanvragen via: https://www.poraad.nl/gebruiker/registreren. Hebt u wel een account, maar geen wachtwoord, kies dan voor https://www.poraad.nl/gebruiker/wachtwoord.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten