Nieuws

Werkgevers openbaar onderwijs met werkgelegenheidsbeleid opgelet

Werkgevers in openbaar onderwijs die werkgelegenheidsbeleid hanteren moeten bij ontslagen die plaats zullen vinden op 1 augustus 2020 rekening houden met een nieuwe ontslagprocedure.

Zeer waarschijnlijk zal op 1 januari 2020 de wet normalisering van de ambtenaar in werking treden. Dat betekent dat vanaf dat moment voor het openbaar onderwijs hetzelfde ontslagrecht geldt als voor het bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs moet nu al voorafgaand aan ontslag op bedrijfseconomische gronden een opzegvergunning aanvragen bij het UWV. Dat geldt straks voor het openbaar onderwijs ook.

Voor werkgevers in het openbaar onderwijs die gedwongen ontslag zien aankomen is het verstandig hier vast rekening mee te houden. Het UWV hanteert namelijk vaste regels over de juiste afvloeiingsvolgorde. Als je nu gaat onderhandelen voor een sociaal plan dat leidt tot ontslagen op 1 augustus 2020, dan is het verstandig om ervoor te zorgen dat er niets in staat dat in strijd is met de afvloeiingsbepalingen van UWV. Overigens hoeft voor de eerste fase van werkgelegenheidsbeleid nog geen afvloeiingsvolgorde overeen te worden gekomen met de bonden, dat hoeft pas voor de tweede fase. Indien in DGO de afvloeiingsvolgorde wel al aan bod komt, kunt u voor extra informatie terecht bij onze helpdesk.

Een van de thema’s waar aan de cao-tafel overleg over wordt gevoerd is het ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Sociale partners vinden de twee verschillende ontslagroutes binnen de sector onwenselijk. Daarom wordt gekeken of het lukt om over te gaan op één nieuwe ontslagroute. De inhoud daarvan is nog onbekend.