Nieuws

Wijzigingen cao verwerkt in reglementen VF/PF

Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) hebben de meeste wijzigingen uit de CAO PO 2016-2017 doorgevoerd in hun reglementen. In bijgaande schema is van de verschillende contractvormen uit de cao te zien hoe ze zijn verwerkt in de reglementen van beide fondsen.

De meeste wijzigingen in de cao zijn vertaald naar de reglementen van de fondsen. Het Vervangingsfonds moet op een enkel punt nog een slag maken in het reglement. Als de definitieve versie gereed is, vindt u dat op deze website.

Geen vergoeding

Verder is duidelijk geworden dat het Vervangingsfonds niet alle vervangingen vergoedt. Als een school een leraar ten dele regulier voor de groep heeft en ten dele voor vervanging inzet, wordt dit laatste deel niet vergoed. Als dit een belangrijk onderdeel van het vervangingsbeleid vormt, is eigenrisicodragerschap voor het schoolbestuur de enige optie. Ook als een schoolbestuur anderszins de regels van Vervangingsfonds als beknellend en beperkend ervaart, is eigenrisicodragerschap een te overwegen optie.

Downloads

Overzicht wijzigingen CAO in reglementen vervangingsfonds en participatiefonds
223.94 KB