Nieuws

Zicht op werk en capaciteit met de vernieuwde roostertools

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht zijn veel scholen en hun besturen alweer druk met het vaststellen van hun formatie. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij inzicht nodig in de werkzaamheden die er gedaan moeten worden, de beschikbare capaciteit en tijd die de werknemers hebben. Om scholen en besturen hierbij te helpen, biedt de PO-Raad diverse roostertools. Deze zijn vernieuwd zodat ze geschikt zijn voor berekeningen over het nieuwe schooljaar. Ook zijn de tools gebruiksvriendelijker gemaakt.

UPDATE augustus 2019: Volgens de CAO PO 2019-2020 werken scholen vanaf 1-8-19 met het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan kan per school en zelfs per team verschillend zijn. Om die reden kan er geen roostertool meer gemaakt worden welke voor elke school te gebruiken is.

In de CAO PO 2014-2015 hebben sociale partners afspraken gemaakt over de invoering van een 40-urige werkweek, professionalisering, de afschaffing van de bapo en een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. De rekentools bieden ondersteuning bij het toepassen van de gemaakte afspraken. Ze helpen schoolbesturen bij het maken van keuzes en geven inzicht in de praktische doorberekening van de regels uit de CAO in tijd. De nieuwe CAO PO, waarvoor de PO-Raad en bonden onlangs een onderhandelaarsakkoord sloten, brengt overigens geen wijzigingen in de tools met zich mee.

De tools zijn op deze website te vinden in de Toolbox Werkgeverszaken. Er is een versie beschikbaar voor niet-leden en een versie voor leden van de PO-Raad met extra toelichtende video’s. Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet u zijn ingelogd op mijn.poraad.nl.

Hoe werkt het?

Wanneer de ontwikkelde tools in samenhang worden gebruikt, helpen deze bij het inzichtelijk maken en in balans brengen van de taken en taakverdeling binnen het team en het berekenen en inplannen van het verlof van de individuele medewerkers. 

Met de ‘Roostertool werkzaamheden en capaciteit in balans’ kunnen de taken van een team worden vergeleken met de beschikbare werktijd die binnen het team aan capaciteit beschikbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met lestijd, tijd voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid, een opslagfactor per groep, en de overige taken.

Zijn de teamtaken en de beschikbare capaciteit in balans? Dan kan met het ’Roosterprogramma’ de werktijd en het verlof van de medewerker in de 40-urige werkweek worden ingepland. Uit het Roosterprogramma volgt een individuele verlofkaart waaruit duidelijk wordt hoeveel en welk soort verlof de medewerker heeft genoten gedurende het jaar. Deze tool is gesplitst in twee delen (voorheen drie): Het roosterprogramma plus OOP en het Schooloverzicht.

Wat is er veranderd in het roosterprogramma?

Eerder waren er twee versies van het roosterprogramma in omloop, deze zijn nu ondergebracht in één versie. Tevens is kritisch gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en zijn aanpassingen gedaan om die te verbeteren. Bent u benieuwd naar deze aanpassingen? Bekijk dan dit filmpje.