Nieuws

Algemeen Dagblad: 'Basisschool betaalt gasrekening uit salarispot leraren'

Scholen krijgen jaarlijks miljoenen euro's te weinig om hun vaste lasten aan onderhoud en lesmaterialen van te betalen. Het Algemeen Dagblad en diverse andere regionale kranten besteedden vrijdag 5 mei aandacht aan deze conclusie van een onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot. Dat geld kan dus niet worden besteed aan leerkrachten, schrijven de kranten.

In het artikel zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat scholen wettelijk recht hebben op een passend budget. De PO-Raad vindt dat scholen onmiddellijk moeten worden gecompenseerd en voldoende geld moeten krijgen om goed onderwijs te geven, met goede materialen in goede schoolgebouwen. Scholen krijgen nu jaarlijks 375 miljoen euro te weinig hiervoor.
Het is onaanvaardbaar dat scholen noodgedwongen geld bedoeld voor andere doeleinden aan materialen en gebouwen moeten uitgeven, schreef de PO-Raad al eerder als reactie op het onderzoek. ,,Iedere cent die een school daar meer aan kwijt is dan de bekostiging, komt niet in de klas terecht. Dat betekent een hogere werkdruk voor leraren, grotere klassen en minder klassenassistenten.’’, aldus Den Besten. ,,Niet alleen gaat dit ten koste van leerlingen en leraren, de school kan bovendien niet investeren in broodnodige innovatie en ICT.’’

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beloofde het eerste kwartaal van 2017 een beleidreactie op het rapport. De PO-Raad vindt het bezwaarlijk dat deze reactie er in mei nog altijd niet is. De staatssecretaris ligt hiermee het nemen van snelle stappen in de weg. De PO-Raad riep Dekker daarom in april op om alsnog spoedig met zijn reactie en bijbehorende maatregelen te komen.