Bekostiging

Het basisonderwijs ontvangt één budget voor het geven van goed onderwijs. Dit noemen we de lumpsumbekostiging. De lumpsum is bedoeld voor de financiering van personeel, gebouw en de materiële kosten voor het geven van onderwijs, zoals ICT-voorzieningen, lesmateriaal en meubilair.

Onze standpunten

Lumpsum

De lumpsum, de manier waarop het primair onderwijs is Nederland wordt bekostigd, is een groot goed.

Schoolbesturen ontvangen jaarlijks een bedrag van de overheid waarmee ze in overleg met de ouders, personeel en andere stakeholders al hun uitgaven mogen doen. Deze systematiek heet de lumpsum. Eén bedrag waarmee schoolbesturen met hun schoolorganisaties kunnen inspelen op lokale omstandigheden zodat het onderwijs zo goed mogelijk op de leerling kan worden afgestemd. De lumpsum bestaat uit twee afzonderlijke delen: personele en materiële lumpsum.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de lumpsum heeft geleid tot beter en doelmatiger onderwijs en past bij de manier waarop wij het onderwijs in Nederland hebben ingericht. Toch is er ook kritiek omdat niet van iedere euro te volgen is waar deze heengaat terwijl de politiek en samenleving hier wel steeds meer om vragen. De Onderwijsraad concludeerde in haar advies ‘Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden’ dat de lumpsum zelf juist goed is voor het onderwijs omdat dit systeem ‘het meeste recht doet aan de autonomie van onderwijsinstellingen en de stabiliteit en continuïteit van bekostiging en onderwijsbeleid waarborgt’.