Nieuws

AD: ‘Scholen hikken aan tegen kosten voor broodnodige renovatie’

Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.

In het bericht in het Algemeen Dagblad worden de problemen waar scholen tegenaan lopen bij renovatieplannen beschreven. Zo krijgen scholen te weinig of geen geld van de gemeenten voor vernieuwing van hun gebouwen. Dit terwijl ruim de helft van alle schoolgebouwen inmiddels over de houdbaarheidsdatum is.

In de krant erkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de gereserveerde bedragen te laag zijn, omdat ze zijn gebaseerd op normen uit 1985 voor het neerzetten van een sober, doelmatig schoolgebouw. ,,Deze bedragen houden geen rekening met hogere kwaliteitseisen,’’ aldus woordvoerder Liane ter Maat.

Oplopende bouwkosten

Naast te weinig middelen voor renovatie, vormt ook de stijging van de bouwkosten een probleem voor scholen. Zo rekenden bouwers vorig jaar 2,6 procent meer voor projecten. Dit jaar zal dit stijgen met 6,6 procent en volgend jaar zelfs met 8,6 procent. Zo berekende BDB Bouw(kosten)data.

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad beaamt in de krant dat duizenden gebouwen écht toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de stijgende bouwkosten scholen in de problemen brengen. ,,Soms zijn de plannen al jaren geleden gemaakt en komen scholen nu pas toe aan het zoeken van een bouwbedrijf. Nu is er echter minder concurrentie, doordat aannemers failliet zijn gegaan’’, aldus de PO-Raad in de krant.

De PO-Raad pleit er al langer voor om de gemeentelijke vergoedingen, die zijn gebaseerd op technische eisen uit de jaren '80, aan te passen aan de huidige tijd. Daarnaast maakt zij zich er hard voor om in de wet vast te leggen dat gemeenten en schoolbesturen bij renovatie de kosten verdelen. In de huidige situatie ontstaat namelijk vaak een patstelling, waarbij schoolbesturen te weinig budget hebben voor renovatie en gemeenten weigeren mee te betalen.