Nieuws

Artikel over overheveling buitenonderhoud op Mijn PO-Raad

Sinds 1 januari 2015 is de scheiding tussen het onderhoud van de binnenkant en de buitenkant van schoolgebouwen opgeheven. Alle onderhoudstaken en de daarbij horende vergoedingen worden overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.

Waarom was de overheveling van het onderhoud van gemeente naar schoolbestuur nodig? Af en toe ontvangt de PO-Raad nog steeds signalen van besturen die zeggen moeilijk rond te komen met de door het Rijk per 1 januari 2015 overgehevelde onderhoudsmiddelen. Ook zijn er besturen die geen aanspraak maken op de overgangsregeling. Op Mijn PO-Raad heeft de PO-Raad de feiten nog eens op een rijtje gezet. U vindt het artikel bij de Nieuwsflitsen.