Nieuws

Bijgestelde kijkdozen 2017-2018

Nu de definitieve bedragen voor 2017-2018 zijn gepubliceerd dienen ook de bekostigingsbedragen op basis van de telling 1 februari 2017 te worden aangepast. In deze kijkdozen vinden de berekeningen daarover automatisch plaats. Ook voor deze kijkdozen geldt dat de bedragen fors zijn gestegen omdat de GPL voor het (V)SO in 2018 aanzienlijk is toegenomen. De stijging t.o.v. de definitieve bedragen van 2016-2017 is 5,238%. In de notitie over de overdrachtsverplichting kunt u meer lezen over de aanzienlijke stijging van de GPL-waarde.

Links & downloads

Kijkdoos-2017-2018-Groeiregeling-voor-VSO-vs-aug2018.xlsx
XLSX, 242.88 KB
Kijkdoos-17-18-Groeiregeling-voor-SWV-PO-vs-aug2018.xlsx
XLSX, 468.4 KB
De-overdrachtsverplichting-van-het-SWV-en-de-bijstelling-van-de-GPL-april2018.pdf
PDF, 434.66 KB