Nieuws

Columnist Kneyber in Trouw: Het worden nog pittige jaren

In een scherpe column vandaag in dagblad Trouw neemt columnist René Kneyber het op voor leerkracht en schoolbestuur. Zij vragen volgens hem terecht om een eerlijker salaris voor leraren en een fatsoenlijke bekostiging van het onderwijs, maar stuitten op een enerzijds vleugellamme en anderzijds onwelwillende politiek.

Omdat vorige week de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog in volle gang waren, kon de Tweede Kamer hierover niet met de formerende partijen in debat, analyseerde Kneyber. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vergoeilijkte op zijn beurt de salarisverschillen tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs omdat leraren in het voortgezet onderwijs onderwijs het zwaarder hebben, zo zei hij. Kneyber zoomt in zijn column in op de 'terechte' verontwaardiging die dit bij leraren te weeg bracht en noemt in een adem de verontwaardiging die hij ook bij de PO-Raad bespeurde.

'Het primair onderwijs lijkt al jaren te kampen met een onderfinanciering, maar vanwege de lumpsumbekostiging valt dat moeilijk te bewijzen', schrijft Kneyber. hij haalt daarbij het rapport van Berenschot aan waaruit blijkt dat scholen jaarlijks miljoenen euro's te weinig krijgen om hun vaste lasten als electriciteit en het onderhoud van schoolgebouwen te betalen. Dekker ontkende in het debat dat dat dit het geval is. 'Maar de staatssecretaris vond desondanks alsnog dat het aan de besturen lag; zij moesten maar andere beslissingen nemen. Alsof dat daadwerkelijk een keus is: elektriciteit of een leraar', aldus Kneyber.

De PO-Raad riep vorige week de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek te doen om een einde te maken aan de verkeerde beeldvorming en ongefundeerde beweringen over de bekostiging. Schoolbesturen, schoolleiders en leraren belanden hierdoor steeds weer in de beklaagdenbank. Volgens Kneyber is een dergelijk onderzoek niet nodig omdat het 'zonneklaar' is dat 'de ambities niet in verhouding staan tot de bekostiging'.