Nieuws

Definitieve versie onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 beschikbaar

De definitieve versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.