Nieuws

Doe mee aan onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

UPDATE 12 sept: De methode die gebruikt wordt in het onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van bekostiging van het funderend onderwijs is gecheckt en voldoet aan alle vereisten op het gebied van privacy. De PO-Raad roept daarom alle schoolbesturen op om aan dit onderzoek mee te doen. Zij kunnen tot 24 september de vragenlijst invullen.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Het is belangrijk dat er een goed en representatief beeld van onze sector uit het onderzoek komt. Daarom hoop ik dat alle schoolbesturen de tijd kunnen nemen om de vragenlijst helemaal in te vullen. De PO-Raad pleit al lang voor een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging omdat wij denken dat met de huidige bekostiging niet kan worden voldaan aan de ambities en verwachtingen die politiek, maatschappij en de schoolbesturen zelf van het onderwijs hebben. Dat onderzoek gaat nu van start.''

Inzichten, meningen en ervaringen uit het onderwijsveld zijn van groot belang voor het onderzoek. De onderzoekers vragen daarom zowel schoolbestuurders als directeuren en leraren om de vragenlijst in te vullen. Alle onderwijsprofessionals uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen de vragenlijst invullen op de website: www.onderzoekbekostigingpovo.nl.

Aanleiding voor het onderzoek is een toezegging van minister Arie Slob (onderwijs) aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door McKinsey & Company. De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De PO-Raad onderhoudt gedurende het onderzoek nauwe contacten met zowel het ministerie als de onderzoekers van McKinsey & Company. De Expertgroep Bekostiging van de PO-Raad volgt de ontwikkelingen op de voet en ook de leden uit deze expertgroep benadrukken het belang van een hoge respons uit het primair onderwijs.

Deelnemende schoolbestuurders en directeuren kunnen, als zij daar prijs op stellen, een gepersonaliseerd rapport ontvangen waarin hun antwoorden worden vergeleken met de antwoorden van andere schoolbestuurders en directeuren in hun sector. Daarnaast bevat het rapport ook nog ‘best practices’ die uit het onderzoek naar voren komen.