Nieuws

Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging (update bericht)

De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel voor het schooljaar 2017-2018 ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017 toenemen met 5,2%.

Op de website van de PO-Raad is meer informatie te vinden over de loonsverhoging voor medewerkers volgens de nieuwe cao (lees: Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe cao?) en de dekking van de bijkomende kosten (lees: Hoe worden de loonafspraken precies gedekt?; hiervoor moet u inloggen op mijn.poraad.nl).

De bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioen en overige sociale werkgeverslasten, is voor 2018 op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 2,6%. Dit heeft voor het schooljaar 2017-2018 een indexering van de GPL (gemiddelde personeelslast) van ca. 1,7% tot gevolg ten opzichten van de definitieve GPL voor 2016-2017. Voor 2018-2019 stijgt de GPL voor onderwijzend personeel (OP)  met ca. 0,9%. De indexering van de GPL OP is tevens ook de indexering voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging)

Het kabinet heeft daarnaast volgens het regeerakkoord per 1 januari 2018 een bedrag van 270 miljoen euro beschikbaar ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor leraren. Dit betekent eveneens dat zowel de personele bekostiging als de P&A-bekostiging toeneemt met ca. 3,9%. Dit percentage heeft voor 2,6% betrekking op het schooljaar 2017-2018 en voor ca. 1,3% betrekking op het schooljaar 2018-2019 (Deze verdeling komt omdat OCW uitgaat van betaalritme van 0,6545 m.b.t. de laatste 7 maanden schooljaar/ eerste 7 maanden kalenderjaar en 0,3455 m.b.t. de eerste 5 maanden schooljaar/ laatste 5 maanden kalenderjaar).

De definitieve cijfers voor het schooljaar 2017-2018 worden in augustus gepubliceerd en in september uitgekeerd. De aangepaste regeling bekostiging 2018-2019 zal in september worden gepubliceerd en in oktober worden aangepast.

In onderstaand wordt een indicatie gegeven met de verwachte aanpassing van de regeling bekostiging 2017-2018 en 2018-2019.

Aanpassingen GPL OP 2017-2018 (indicatief)

 

Definitief 2016-2017 (juli 2017)

62.597

Overige

0,9%

2,6% loonontwikkeling 2018 (7 maanden)

1,7%

Regeerakkoord middelen (7 maanden)

2,6%

Totaal

5,2%

OP GPL 2017-2018

65.875

  • De post overige is een verzameling van eerdere gepubliceerde aanpassingen waaronder de referentieruimte 2016, actieplan leerkracht, correctie eenmalige herstelopslag 2016, niet doorgewerkte loon- en salarismaatregelen, etc).
  • Dit aanpassingspercentage van 5,2% geldt ook voor de indexering P&A budget.
  • De bedragen in geld zijn gebaseerd op de bedragen in het basisonderwijs. De procentuele aanpassingen zijn hetzelfde in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwij en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Omdat actieplan leerkracht en de regeerakkoordmiddelen alleen op leerkrachten van toepassing zijn, is de indexatie van GPL voor (adjunct)directeuren en OOP in 2017-2018 t.o.v. 2016-2017 lager dan voor OP. Deze wordt geschat op 2,4%.
Aanpassingen GPL OP 2018-2019 (indicatief)  
Indicatie 2017-2018 65.875
2,6% loonontwikkeling 2018 (5 maanden) 0,9%
Regeerakkoord middelen (5 maanden) 1,3%
totaal 2,2%
OP GPL 2018-2019 67.323

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.