Nieuws

Extra aandacht voor verantwoording vermogenspositie in jaarverslag

Veel schoolbesturen werken op dit moment aan het jaarverslag. Wilt u in het jaarverslag van uw schoolbestuur extra aandacht besteden aan de verantwoording van de vermogenspositie? Heeft uw schoolbestuur reserves? Leg het verhaal achter deze cijfers dan uit in uw jaarverslag.

Verantwoording over financiële positie

In het jaarverslag en bestuursverslag moeten schoolbesturen ook hun financiële positie evalueren en verantwoorden. Wilt u extra aandacht besteden aan de verantwoording van de vermogenspositie? Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad een handreiking opgesteld.

Daarnaast heeft de PO-Raad een model ontwikkeld waarmee schoolbesturen hun financiële positie in meerjarig perspectief kunnen evalueren en verantwoorden. Dit model is bruikbaar bij de verantwoording over het financieel beleid in het jaarverslag 2018, maar ook bij het beoordelen van de vermogenspositie bij grote investeringsbeslissingen.

Meer informatie nodig over wat er in het bestuursverslag van een schoolbestuur hoort te staan? Hier vindt u een handig overzicht.

Jaarverslag plaatsen op de website

In de Code Goed Bestuur hebben schoolbesturen afgesproken jaarlijks hun jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) actief openbaar te maken, bijvoorbeeld via publicatie op hun website. Dit behoort tot een van de middelen waarmee besturen zich verantwoorden over de keuzes die ze maken en de uitgaves die ze doen.

Beste bestuursverslag
Stichting Voila uit Leusden heeft begin december de Bestuursbokaal 2018 voor het primair onderwijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het bestuur met het beste bestuursverslag. Dit jaar werd dat gedaan door de Branchevereniging voor onderwijsvoering (BRAVO). De PO-Raad zit in de jury van de verkiezing. Het jaarverslag kunt u hier ter inspiratie lezen.