Nieuws

Extra geld beschikbaar voor werknemers primair onderwijs

Het kabinet heeft met de vakbonden een nieuwe cao afgesloten voor rijksambtenaren en politie. De afspraken hebben ook een gunstig effect voor iedereen die werkt in het primair onderwijs, zodat de achterstand die de medewerkers hebben opgelopen door de nullijn voor een belangrijk deel wordt weggenomen. 

Door vrijval van de pensioenpremie en een extra loonsverhoging stijgt het primaire loon van alle medewerkers. Over de vrijval van de pensioenpremie zijn voor 2015 eerder al afspraken gemaakt met de bonden (eenmalige uitkering van 328 euro). Daar bovenop komt er in het najaar een extra eenmalige uitkering van tenminste 500 euro (naar rato van de werktijdfactor). Structureel komt er extra loonruimte in de nieuwe cao. Over de exacte invulling van deze afspraken maakt de PO-Raad na de vakantie nadere afspraken met de onderwijsvakbonden, maar zeker is dat de werknemers er stevig op vooruit gaan.