Nieuws

Feedback op uw financieel management?

Sommige schoolbesturen worstelen met vragen over hun financieel management. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de behaalde financiële resultaten of over verdere professionalisering van het financieel management. De PO-Raad wil deze schoolbesturen ondersteunen door hen feedback te geven.

De terreinen waarop schoolbesturen feedback kunnen krijgen, zijn:

  1. meerjarig begroten
  2. professionalisering van risicomanagement
  3. intern financieel toezicht

De kosteloze ondersteuning zal worden uitgevoerd door financiële specialisten die kunnen terugvallen op een ruime praktijkervaring. Om te voorkomen dat de feedbackgesprekken te technisch van aard worden en daarmee los komen te staan van wat het schoolbestuur daadwerkelijk beweegt, is actieve betrokkenheid van de bestuurder(s) bij de gesprekken gewenst. Vanzelfsprekend wordt alle verstrekte informatie met discretie behandeld.

Meer informatie en aanmelden

Schoolbesturen kunnen zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden voor dit ondersteuningsaanbod. Omdat het ondersteuningsaanbod beperkt is, krijgen schoolbesturen met urgente financiële vragen voorrang.

U kunt zich aanmelden voor de feedbackgesprekken door een mail te sturen naar Reinier Goedhart, beleidsadviseur Financiën. In uw bericht kunt u aangeven op welk van de drie terreinen (meerjarig begroten, risicomanagement, intern financieel toezicht) u feedback wenst.