Financiële regelingen

Scholen ontvangen het overgrote deel van de bekostiging via de lumpsum. Daarin zitten enkele regelingen verwerkt, zoals de kleine scholentoeslag en de gewichtenregeling.

Vanaf januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. De informatie op deze website wordt zo snel mogelijk geactualiseerd.

Kleinescholentoeslag

Dit is een toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen. Deze toeslag zorgt ervoor dat scholen, ondanks het relatief lage aantal leerlingen, genoeg personeel in dienst kunnen nemen. Door de kleinere scholen tegemoet te komen in de kosten, kunnen zij blijven bestaan en blijft de diversiteit in het primair onderwijs behouden. 

Gewichtenregeling

De gewichtenregeling bepaalt hoeveel geld scholen krijgen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hoe meer kinderen met een verwachte achterstand, gebaseerd op de sociaal economische situatie van het kind, hoe hoger het bedrag dat scholen krijgen. De achterstandsscore wordt sinds 1-1-2019 vastgesteld op basis van het o.a. opleidingsniveau van de ouders van het kind, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de ouders en of de ouders van het kind in de schuldsanering zitten.

 

ondersteuning